Όνειρο πάνω από την πόλη

 1. Φρέσκο χώμα
 2. Είμαι τόσο κουρασμένος
 3. Όνειρο στην πόλη
 4. Αλληλουχίες
 5. Πρίγκιππος
 6. Μοναξιά χιλιάδες φύλλα
 7. Θάλασσα γίνομαι
 8. Παραλλαγή στο θέμα Είμαι τόσο κουρασμένος
 9. Ουρανός (Δημ. Νικολούδης)
 10. Ανασ(σ)τρέψιμη τροπή III
 11. Τροπές VII