Χνάρια

 1. Από τα επίμαχα
 2. Ανασ(σ)τρέψιμη τροπή I
 3. Ανασ(σ)τρέψιμη τροπή II
 4. Αλληλουχίες
 5. Πώς και γιατί ο έρωτας
 6. Ζωογόνες πνοές
 7. Αγώνες και αγώνες
 8. Εκείνοι σωπαίνουν
 9. Μανάδες σας καλώ
 10. Ανασ(σ)τρέψιμη τροπή III
 11. Τροπές VII